Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, mặc dù công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đã đạt được những kết quả tích cực, song tình hình buôn lậu, sản xuất, kinh doanh trái phép các loại vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Để kiềm chế và đẩy lùi vấn nạn này, trong năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã ban hành Kế hoạch Tăng cường chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch này trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu: Các lực lượng chức năng chủ động, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, xử lý nghiêm minh các hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực này, qua đó thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp kinh doanh chân chính, người nông dân cũng như sức khỏe cộng đồng.

Các bộ, ngành chức năng từ trung ương đến địa phương thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phải phân định đúng thẩm quyền, tránh chồng chéo, nâng cao trách nhiệm, công khai, minh bạch, nói không với tiêu cực, không bao che, tiếp tay cho sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra trên phạm vi toàn quốc các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhưng không gây cản trở các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông phân bón, thuốc bảo vệ đúng pháp luật. Điều tra, xác minh làm rõ các vụ việc phức tạp, nổi cộm để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Đồng thời tiến hành rà soát khắc phục những bất cập, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới. Tổng hợp, đánh giá đúng thực trạng tình hình chấp hành pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và những vướng mắc, bất cập, khó khăn, nguyên nhân để tham mưu cho cấp có thẩm quyền về chủ trương, giải pháp phát triển bền vững thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian tới.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ thực hiện qui trình, thủ tục hải quan về xuất nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Thực hiện giám sát chặt chẽ việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa, nếu cần thiết có thể giám sát trực tuyến việc lấy mẫu để kiểm tra chất lượng; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của các cá nhân, doanh nghiệp. Yêu cầu Tổng cục Thuế phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm trong việc chấp hành các qui định về thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên phạm vi toàn quốc./.

Nguồn: Baocongthuong.com.vn