Theo đó, hai bên đồng ý thúc đẩy các hoạt động phục vụ cộng đồng, phát triển thanh niên và các dự án tăng cường học hỏi của thanh niên hai nước. Lên kế hoạch tổ chức chương trình, hoạt động thanh niên ở mỗi nước. Các kế hoạch tổ chức chương trình bao gồm tài trợ hoạt động cộng đồng, tổ chức các chương trình, cử đoàn tham gia các hoạt động hoặc các hình thức hoạt động khác được hai bên thống nhất bằng văn bản.

Hai bên sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác thanh niên trong khuôn khổ song phương và đa phương thông qua các hoạt động như: Mời nước đối tác tham gia các sự kiện quốc tế ở mỗi nước (diễn đàn thanh niên, hội nghị về các vấn đề thanh niên, trại thanh niên, hội thảo về lãnh đạo trẻ và tình nguyện, doanh nhân trẻ và khởi nghiệp...); Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn lẫn nhau và hợp tác trên các diễn đàn thanh niên đa phương quốc tế; các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động thanh niên.

Bên cạnh đó, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao, đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên nhằm mục đích học tập, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm với nội dung và thời gian phù hợp. Nỗ lực tăng cường trao đổi thông tin về chính sách và hoạt động thanh niên, trao đổi kinh nghiệm trong tham mưu, xây dựng thực thi chính sách và pháp luật liên quan đến thanh niên bao gồm trao đổi tài liệu, ấn phẩm và phim ảnh có liên quan đến thanh niên.

Phát biểu tại buổi ký kết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong mong muốn, sắp tới sẽ có những chương trình thiết thực triển khai giúp cho sự phát triển của thanh niên Việt Nam cũng như tăng cường thêm sự hiểu biết của thanh niên hai nước.

Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam sẽ luôn luôn tìm kiếm những mô hình mới, cách làm hay để có thể bắt kịp với xu thế phát triển của thanh niên, của xã hội. Nhiều mô hình của Singapore về thanh niên rất phù hợp, có thể triển khai thành công tại Việt Nam trong tương lai.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Cộng đồng và Thanh niên Singapore, Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore Grace Fu tin tưởng thế hệ trẻ hai nước và thanh niên Singapore sẽ giúp đỡ tuổi trẻ Việt Nam giao lưu, hợp tác để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai mà chương trình ký kết là minh chứng cho nỗ lực hợp tác phát triển của thanh niên hai nước.

Nguồn: dangcongsan.vn