Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN Công ty, các phòng ban, công trường, phân xưởng, các tập thể và CNVCLĐ xuất sắc của Công ty.
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thi, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã ôn lại truyền thống 62 năm Than Hòn Gai tiếp quản và phát triển (15/5/1955 - 15/5/2017), từ Xí nghiệp Quốc doanh than Hòn Gai thành lập ngày 15/5/1955 đến nay, trải qua 62 năm, dù có những bước thăng trầm nhưng với tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" của thợ mỏ và sự nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo của các thế hệ cán bộ, công nhân lao động, Công ty đã vượt qua những khó khăn, duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động, hoàn thành kế hoạch SXKD và có bước phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Than; nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và các cấp tặng thưởng các danh hiệu thi đua cao quý.
Báo cáo hoạt động trong "Tháng Công nhân” năm 2017, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty nhấn mạnh, với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Công đoàn Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với nội dung “Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất” như: tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, giữ vững an toàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách; tôn vinh lao động giỏi; thăm hỏi, tặng quà gia đình CNVC bị TNLĐ và có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo cải thiện điều kiện việc làm và đời sống của người lao động; tổ chức các hoạt động VHTT..., cùng chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 5 và cả năm 2017.
Nhân dịp này, Công đoàn Công ty đã tuyên dương, khen thưởng 120 công nhân, lao động xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất. Công ty thưởng 410 triệu đồng cho các tập thể xuất sắc hoàn thành các mục tiêu thi đua, công trình trọng điểm chào mừng 62 năm Than Hòn Gai tiếp quản và phát triển. Công ty đã công bố quyết định và trao thưởng bằng khen của Bộ Công Thương cho 07 tập thể, 12 cá nhân và danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Nguồn: moit.gov.vn