Tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã xuất siêu sang Áo 156,1 triệu USD, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng đầu năm 2016, thương mại giữa hai nước Việt Nam và Áo đạt 214,5 triệu USD, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu 185,3 triệu USD, giảm 20,9% và nhập khẩu 29,2 triệu USD, giảm 48,91% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tháng đầu tiên của năm nay, Việt Nam đã xuất siêu sang Áo 156,1 triệu USD, giảm 11,9% so với cùng kỳ.

Về xuất khẩu, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Áo các mặt hàng như hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may, giày dép, điện thoại và linh kiện… trong số những mặt hàng này điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch cao nhất, chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Áo. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Áo gồm thức ăn gia súc và nguyên liệu, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, dược phẩm, … trong đó thức ăn gia súc và nguyên liệu được nhập chủ yếu  từ Áo và có tốc độ tăng trưởng mạnh, tăng 4813,07%, đạt 15,2 triệu USD, chiếm 52,1% tổng kim ngạch. Ngoài mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu còn có một số mặt hàng với tốc độ tăng trưởng khá như; nguyên phụ liệu dệt, may da giày tăng 138,73%; kim loại thường tăng 73,21%.

Tình hình nhập khẩu từ thị trường Áo trong tháng 1/2016

ĐVT: USD

Mặt hàng

Tháng 1/2016

Tháng 1/2015

So sánh +/- (%)

Tổng

29.223.154

57.193.862

-48,91

thức ăn gia súc và nguyên liệu

15.249.923

310.395

4.813,07

máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác

4.230.426

44.361.697

-90,46

dược phẩm

3.706.515

4.567.294

-18,85

kim loại thường khác

471.880

272.432

73,21

sắt thép các loại

425.221

608.998

-30,18

giấy các loại

110.411

667.893

-83,47

nguyên phụ liệu dệt, may da giày

71.452

29.930

138,73

sản phẩm từ sắt thép

68.356

304.558

-77,56