Sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban tổ chức là đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương như: Vụ Thị trường trong nước, Cục Xúc tiến thương mại, Văn phòng Bộ, Ban tổ chức đã thống nhất danh sách dự kiến 96 doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ được tôn vinh. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 10 sản phẩm thương hiệu Việt xuất sắc, 10 doanh nghiệp có dịch vụ thương hiệu Việt xuất sắc và 76 doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu.

Danh sách dự kiến các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ được tôn vinh xem tại đây.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương/Báo Công Thương