Nhân dịp 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã gửi thư tới toàn thể các đoàn viên, thanh niên ngành Công Thương với lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Sau đây là toàn văn thư chúc mừng:

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương