Cùng dự làm việc có đồng chí Nguyễn Khắc Thọ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng Lượng - Bộ Công Thương; đại diện Cục điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương...; lãnh đạo TKV và Tổng Công ty Đông Bắc; lãnh đạo Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin; Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV...
Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải đã báo cáo về tình hình sản xuất và cung ứng than cho các hộ tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, TKV đã sản xuất 19,960 triệu tấn than nguyên khai, đạt 55,4% KHN và bằng 103% so với cùng kỳ; tiêu thụ đạt 18,053 triệu tấn, đạt 50,1% KHN và bằng 100,6% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu 675.000 tấn, đạt 45% KHN và bằng 419,3% so cùng kỳ; trong nước 17,378 triệu tấn, đạt 50,4% KHN và bằng 97,7% so cùng kỳ; than cấp cho hộ Điện đạt 14,378 tấn bằng 50,6% KHN và bằng 108,2% so cùng kỳ; than cấp cho hộ Phân bón, Hóa chất 806.000 tấn, bằng 67,2% KHN và bằng 221,4% so cùng kỳ...; than sạch tồn kho dự kiến 8,45 triệu tấn (giảm gần 1 triệu tấn so với năm 2016).
Tập đoàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp trong công tác tiêu thụ than, do vậy 6 tháng đầu năm đã cung ứng cho các hộ tiêu thụ được trên 18 triệu tấn than các loại, sản lượng than tiêu thụ tăng ở cả 3 nhóm khách hàng: xuất khẩu, hộ Điện và hộ Phân bón, Hóa chất. Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017, TKV tập trung điều hành sản xuất - tiêu thụ than theo nhu cầu thị trường, sản xuất 16,255 triệu tấn; phấn đấu tiêu thụ 18 triệu tấn, cả năm tiêu thụ đạt tối thiểu 36 triệu tấn...
TKV đang gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện Quy hoạch 403/QĐ-TTg và Quyết định 5964/QĐ-BCT về ký hợp đồng cung cấp than với chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện theo danh mục đã phê duyệt, đến thời điểm hiện nay TKV mới ký được 9 hợp đồng dài hạn với các nhà máy điện cũng như chưa thống nhất được giá mua than và hầu hết các nhà máy nhiệt điện than thuộc EVN chưa thống nhất được hợp đồng mua bán than năm 2017. Đồng thời, theo báo cáo đề xuất của EVN, năm 2017 EVN sẽ điều chỉnh lại nhu cầu tiêu thụ than giảm 02 triệu tấn so với kế hoạch để tăng tương ứng mua than của 02 đơn vị mới. Điều này sẽ gây khó khăn cho TKV làm tăng tồn kho (do EVN giảm 2 triệu tấn và TKV sản xuất tăng 2 triệu tấn theo chỉ đạo của Chính phủ), ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của thợ mỏ, ảnh hưởng đến an sinh xã hội và nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...
Để giải quyết khó khăn trong tiêu thụ than, TKV đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo EVN và PVN chưa mua than của các đơn vị ngoài TKV và Tổng Công ty Đông Bắc trong năm 2017. Việc cấp than từ các hộ khác (ngoài TKV và TCT Đông Bắc) cho EVN và PVN chỉ thực hiện từ năm 2018; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động SXKD than và Thông báo số 189/TB-VPCP ngày 22/07/2016 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với ngành Than; báo cáo Chính phủ có chính sách ưu tiên sử dụng nguồn than Antraxit sản xuất trong nước, hạn chế nhập khẩu loại than này trong điều kiện đang bất bình đẳng về thuế, phí để giúp TKV tiêu thụ than tồn và sản lượng tăng thêm. Cho phép TKV xuất khẩu các loại than mà không phụ thuộc vào hạn ngạch để TKV chủ động sản xuất tiêu thụ và cân đối tài chính; đề nghị Bộ Công Thương phê duyệt Biểu đồ cung cấp than dài hạn cho các nhà máy nhiệt điện than làm cơ sở cho các đơn vị khai thác than cũng như các Nhà máy nhiệt điện chủ động trong kế hoạch dài hạn...
Sau khi nghe báo cáo của TKV và TCT Đông Bắc, các ý kiến của lãnh đạo Tổng cục Năng lượng và Cục điều tiết Điện lực, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng kết luận, sau khi làm việc với TKV và EVN, trước mắt Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ yêu cầu EVN chưa thực hiện mua than của các nhà cung cấp khác (ngoài TKV và TCT Đông Bắc) trong năm 2017, tập trung ký hợp đồng tiêu thụ than của TKV và TCT Đông Bắc.
Đồng thời có lộ trình, cơ chế xây dựng thị trường than đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia, hiệu quả kinh tế và sự phát triển của ngành Than; khi có thị trường than, TKV và TCT Đông Bắc chịu trách nhiệm về hiệu quả sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh...
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng làm việc với Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và đoàn công tác đã làm việc và tham quan dây chuyền sản xuất của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương