Cùng tham dự buổi tiếp, về phía Bạn có Ông Dr. Fredric W. Swierczek, Giám đốc Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam, Giáo sư Kraiwood Kiattikomol, Hội đồng thành viên và các cán bộ liên quan của AIT. AIT đã có mặt tại Việt Nam 23 năm qua, đã hỗ trợ đào tạo rất nhiều cán bộ cho các Bộ, ngành của Việt Nam, trong đó có các cán bộ ngành công thương. Tại buổi tiếp, AIT đã trao đổi tìm hiểu kết quả hợp tác, hiệu quả hoạt động của AIT tại Việt Nam trong 23 năm qua; và giới thiệu Chiến lược phát triển của AIT, đặc biệt là mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác tại Việt Nam trong thời gian tới khi mà Việt Nam là thành viên của các Hiệp định như: TPP, các Hiệp định Thương mại Tự do…

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đánh giá cao kết quả hợp tác của AIT với Việt Nam trong thời gian vừa qua, đặc biệt là đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực của ngành công thương. Thứ trưởng cho rằng đàm phán để ký kết các Hiệp định đã khó, nhưng khi các Hiệp định có hiệu lực, thì việc triển khai thực hiện các Hiệp định lại càng quan trọng hơn. Do vậy, việc đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng việc thực thi các Hiệp định là rất quan trọng, đây là một trong những nhu cầu cấp bách hiện nay của Việt Nam. Hiện nay, Bộ Công Thương có rất nhiều lĩnh vực có nhu cầu cầu đào tạo chất lượng cao (năng lượng, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ …) mà AIT có khả năng thúc đẩy hợp tác.

Bộ Công Thương hiện có 48 trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, với 35 trường trực thuộc Bộ, trong đó trường thuộc Bộ đã có thể đào tạo trình độ sau Đại học. Với nhu cầu đào tạo ngày càng nâng cao, Bộ Công Thương đề nghị AIT tiếp tục thúc đẩy hợp tác đào tạo sau đại học, đặc biệt là đào tạo Tiến sỹ tại Việt Nam cho các lĩnh vực ngành công thương, đặc biệt là mở rộng hợp tác với các Trường đào tạo của Bộ Công Thương.

Với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, một lần nữa Thứ trưởng khẳng định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam đang không ngừng gia tăng, trong đó tiềm năng và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với Bộ Công Thương là rất nhiều. Thứ trưởng bày tỏ quan điểm Bộ Công Thương luôn khuyến khích, sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để AIT mở rộng hợp tác với Việt Nam, trong đó có Bộ Công Thương nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công Thương nói riêng cũng như Việt Nam nói chung.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương/Vụ Hợp tác quốc tế