Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các Vụ: Hợp tác quốc tế, Thi đua Khen thưởng, Khoa học Công nghệ và Tổng cục Năng lượng cũng như cán bộ Văn phòng các chuyên gia UNIDO tại Việt Nam.
Năm 2016 là năm UNIDO kỷ niệm 50 năm thành lập (17/11/1966-17/11/2016) và 25 năm hoạt động tại Việt Nam. UNIDO đã trợ giúp việc thực hiện chuyển giao kỹ thuật cho các dự án công nghiệp của Việt Nam với tổng giá trị gần 100 triệu USD. Trong nhiệm kỳ của mình (2011-2016), ông Patrick J. Gilbert đã có nhiều sáng kiến, hỗ trợ, đóng góp quý báu cho các hoạt động hợp tác của UNIDO và Bộ Công Thương. Ông cũng đã có thời gian 2 năm làm việc tại Văn phòng UNIDO từ năm 1993-1995, tham gia các dự án của UNIDO về xử lý chất thải ở nhà máy dệt, chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam, hiện vẫn đang hoạt động.
Để ghi nhận thành tích và sự nỗ lực của ông Gilabert cho Việt Nam nói chung và Bộ Công Thương nói riêng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Quyết định số 1954/QĐ-BCT ngày 19 tháng 5 năm 2016 tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự phát triển ngành công thương Việt Nam cho ông Patrick J. Gilabert.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đánh giá cao các hoạt động hợp tác của UNIDO tại Việt Nam và mong muốn UNIDO tiếp tục phối hợp triển khai các dự án với Việt Nam và Bộ Công Thương. Ông Gilabert bày tỏ lòng cảm kích và vinh dự khi được nhận Kỷ niệm chương. Cá nhân ông đã nỗ lực hết sức hợp tác với các Bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương trong thời gian 7 năm công tác tại Việt Nam, mặc dù ngân sách của UNIDO bị cắt giảm. Ông tin tưởng cá nhân ông và UNIDO sẽ duy trì quan hệ tốt đẹp với Việt Nam và Bộ Công Thương trong thời gian tới.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương /Vụ Hợp tác quốc tế