Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chúc mừng và bày tỏ phấn khởi trước những kết quả mà Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Năm 2017, Đảng Ủy Khối Công nghiệp Hà Nội tiếp tục truyền đạt, hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện có kết quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; thông qua hoạt động thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm đề xuất với Trung ương, Thành phố Hà Nội và Bộ Công Thương các chính sách, chủ trương phát triển, mô hình tổ chức và hoạt động của các Doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương trên địa bàn Hà Nội.

Thay mặt Đảng Ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, Bí thư Trịnh Huy Thành cảm ơn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương đã đến chúc mừng. Đồng thời mong muốn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của mình, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể lãnh đạo Đảng Ủy Khối Công nghiệp Hà Nội

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương