Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia tháng 5 năm 2017 đạt 877,84 triệu USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 371 triệu USD, tăng 57,2% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 506,84 triệu USD, giảm 3,7%.

Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia 5 tháng đầu năm 2017 đạt 3,974 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 1,737 triệu USD, tăng 57,2% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 2,237 triệu USD, tăng 11,8%.

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương