Thành phần của đoàn kiểm tra gồm có ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng làm trưởng đoàn cùng đại diện của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương gồm: Cục Quản lý Thị trường, Vụ khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Chi cục Quản lý Thị trường TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có đại diện Bộ Công an (Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng- Tổng cục Cảnh sát); Đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); Thanh tra bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; đại diện Hiệp hội dệt may.

Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành làm việc các nội dung trên tại Công ty TNHH Thương mại Khải Đức tại địa chỉ trụ sở chính ở số 02 Phan Văn Chương, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp số 0302695848; và các chi nhánh địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp này.

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật có liên quan; phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất nhiệm vụ; giải pháp trong công tác quản lý nhà nước liên quan.

Nguồn: Baocongthuong.com.vn