Tại Hội thảo, các Diễn giả là Giáo sư, chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước trong lĩnh vực tư vấn thương hiệu, thiết kế ngành thủ công mỹ nghệ.  

 

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức. Các mặt hàng sản xuất trong nước sẽ phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng cao, cùng sự lựa chọn khắt khe của người tiêu dùng, thì điều quan trọng là cần phải tạo sự khác biệt và đẳng cấp của sản phẩm, thể hiện đặc trưng văn hoá của quốc gia khi sản xuất ra sản phẩm. Đối với ngành hàng thủ công mỹ nghệ, việc tập trung xây dựng thương hiệu ngành hàng thông qua các hoạt động thiết kế đóng vai trò ngày càng quan trọng, nhất là thời điểm này, trong tăng cường năng lực cạnh tranh và vị thế cho các doanh nghiệp, đặc biệt trên thị trường xuất khẩu.

Thủ công mỹ nghệ là một trong những ngành có tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam, mặc dù chỉ chiếm 1,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, với kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 1,9 tỷ USD, xuất khẩu sang hơn 163 quốc gia trên thế giới, nhưng ngành này lại có ý nghĩa xã hội rất lớn khi giải quyết hơn 11 triệu việc làm trên cả nước. Sự khác biệt của hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam chính là dựa trên các yếu tố sản xuất bền vững trên toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm hàng thủ công, về chất lượng cũng như yếu tố giá thành.

Nguồn: Phương Thảo/Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương