Kết thúc tháng 2/2016, Việt Nam đã nhập khẩu 71,7 triệu USD sữa và sản phẩm từ sữa, giảm 25,2% so với tháng trước, tính chung 2 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu mặt hàng này đạt 168,8 triệu USD, tăng 17,99% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ 16 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu từ New Zealand, chiếm 35,1% tổng kim ngạch, đạt 59,3 triệu USD, tăng 41,58% so với cùng kỳ.

Nguồn cung lớn thứ hai là Singapore, đạt 22,4 triệu USD, tăng 8,4%, kế đến là Australia, đạt 16,7 triệu USD, tăng 199,2% …

Nhìn chung, 2 tháng đầu năm nay, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương, số thị trường này chiếm 56,25%, trong đó tăng trưởng mạnh nhất là thị trường Đan Mạch, tuy kim ngạch chỉ đạt 355 nghìn USD, nhưng tăng 319,26%. Ngoài ra, một số thị trường với tốc độ tăng khá như: Australia tăng 199,2%; Ba Lan tăng 184,37% và Pháp tăng 112,51%. Ngược lại, số thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chiếm 43,75%, trong đó nhập từ Hàn Quốc giảm mạnh nhất, giảm 58,55%; kế đến là Hoa Kỳ giảm 51,35% và Philippine giảm 49,2%.

Thị trường cung cấp sữa và sản phẩm 2 tháng 2016

ĐVT: USD

Thị trường

2 tháng 2016

2 tháng 2015

So sánh +/- KN (%)

Tổng cộng

168.897.253

143.143.750

17,99

New Zealand

59.310.162

41.892.134

41,58

Singapore

22.400.830

20.664.118

8,40

Australia

16.792.753

5.612.488

199,20

Thái Lan

12.098.522

13.532.394

-10,60

Pháp

11.904.288

5.601.771

112,51

Đức

9.880.034

7.639.426

29,33

Hoa Kỳ

7.972.245

16.387.634

-51,35

Ba Lan

6.620.030

2.327.976

184,37

Hà Lan

4.878.994

5.434.000

-10,21

Malaysia

4.188.122

4.359.449

-3,93

Nhật Bản

1.517.057

779.928

94,51

Hàn Quốc

1.094.896

2.641.743

-58,55

Tây ban Nha

890.523

849.314

4,85

Bỉ

742.037

764.421

-2,93

Philippin

556.977

1.096.360

-49,20

Đan Mạch

355.099

84.656

319,46

(Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ của TCHQ)

Về sản xuất nội địa: Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê ước tính tháng 2/2016 sản lượng sữa tươi đạt 63,5 triệu lít, giảm so với tháng 1/2016 là 78,9 triệu lít, và giảm 14,3% so với tháng 2/2015, tính chung 2 tháng đầu năm 2016, sản lượng sữa tươi đạt 142,4 triệu lít duy trì mức sản lượng so với cùng kỳ năm trước.

Về sữa bột, cơ quan này cũng cho biết, tháng 2/2016, ước tính đạt 6,5 nghìn tấn, giảm so với tháng 1 là 10 nghìn, tăng 6,9% so với tháng 2/2015. Tính chung 2 tháng 2016, sản lượng sữa bột ước đạt 16,5 nghìn tấn, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC