Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Braxin trong Quý I năm 2017 đạt 709 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2016 (886 triệu USD), trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 439,6 triệu USD tăng 46,2%, kim ngạch nhập khẩu đạt 269,4 triệu USD giảm 54% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Braxin

Bảng 1. Mười mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang Braxin Quý I/2017

Sản phẩm xuất khẩu

Kim ngạch (USD)

Điện thoại các loại và linh kiện

190.036.265

Máy vi tính, linh kiện điện tử

51.751.171

Giày dép các loại

37.978.634

Thủy sản

35.926.536

Máy móc, thiết bị dụng cụ

23.807.426

Phương tiện vận tải phụ tùng

18.539.730

Xơ sợi dệt các loại

14.424.099

Hàng dệt may

13.419.577

Sản phẩm từ sắt thép

6.996.689

Cao su

3.343.584

 Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam

Nhập khẩu của Việt Nam từ Braxin

Bảng 2. Mười mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất từ Braxin Quý I/2017

Sản phẩm nhập khẩu

Kim ngạch (USD)

Ngô

93.746.216

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

34.054.938

Bông các loại

28.562.184

Sắt thép các loại

22.000.970

Nguyên phụ liệu thuốc lá

12.283.479

Gỗ và sản phẩm gỗ

9.813.398

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

9.347.343

Hóa chất

6.502.792

Chất dẻo nguyên liệu

4.300.942

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

1.839.508

 Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam

Braxin chủ yếu xuất khẩu các loại hàng hóa cơ bản như ngô, đậu tương và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi là thế mạnh đặc biệt của Braxin (tỉ trọng chiếm gần 60% xuất khẩu của Braxin sang Việt Nam). Trong khi đó, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu hàng hóa chế biến, chế tạo như điện thoại, máy tính và linh kiện điện tử v.v (chiếm trên 92% nhập khẩu của Braxin từ Việt Nam trong Quý I năm 2017.

Nền kinh tế Braxin hiện vẫn duy trì độ mở thấp, hướng tập trung chủ yếu vào nội khối thị trường chung Nam Mỹ nên có hàng rào thuế quan rất cao, gây nhiều khó khăn cho các hàng hóa xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như: thực phẩm chế biến, đồ uống, các loại nông sản xâm nhập vào thị trường này.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương