Từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Bộ Công Thương thành lập đoàn công tác do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã dẫn đầu làm việc với các đơn vị đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu, etanol nhiên liệu tại một số tỉnh miền Trung nhằm đôn đốc các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật, nghiêm túc triển khai thực hiện kinh doanh xăng E5 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Trong chuyến công tác, Đoàn đã đến làm việc tại Trạm trộn xăng E5 RON 92 của Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V – Tổng Kho Xăng Dầu Đà Nẵng và Trạm trộn của Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV Oil Miền Trung tại Đà Nẵng. Hai doanh nghiệp này là đơn vị chủ lực thực hiện phối trộn và cung cấp sản phẩm xăng E5 RON92 cho khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Tiếp đó Đoàn đã thăm và làm việc với Nhà máy sản xuất Etanol nhiên liệu Quảng Nam – Công ty TNHH Tùng Lâm. Tại buổi làm việc, Giám đốc nhà máy Vũ Kiên Chỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động và phát triển của nhà máy. Hiện nay Công ty TNHH Tùng Lâm là doanh nghiệp cung cấp chủ yếu etanol E100 phục vụ cho việc phối trộn nhiên liệu sinh học cho các đầu mối xăng dầu trên cả nước. Năng lực sản xuất theo thiết kế của Công ty đạt 200 triệu lít E100/năm. Tuy nhiên thời gian qua mới chỉ tiêu thụ hết khoảng 15% công suất thiết kế. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn bộ cán bộ công nhân viên của Nhà máy, đồng thời Thứ trưởng đã yêu cầu nhà máy cần cố gắng nhiều hơn nữa để chủ động nguồn nguyên liệu sắn, chủ động trong sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nguồn cung E100 để phối trộn xăng E5 RON 92 , góp phần thực hiện thành công Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Ngày 30 tháng 6 năm 20117 Đoàn công tác làm việc tại Nhà máy Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền trung. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền trung về Tình hình thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học theo Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã ghi nhận sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên của nhà máy trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời nhấn mạnh, để góp phần thực hiện thành công Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống cũng như Lộ trình tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền trung cần cố gắng nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực, đề ra các giải pháp hữu hiệu để đưa nhà máy Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền trunghoạt động trở lại chậm nhất là cuối năm 2017.

Vụ Khoa học và Công nghệ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương