Sẵn sàng cho E5
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo cho biết, Petrolimex sẽ quyết tâm thực hiện việc kinh doanh xăng E5 trên toàn hệ thống sớm hơn kế hoạch đề ra ít nhất là 15 ngày. 
Như vậy, muộn nhất là từ ngày 15/12/2017, trên toàn hệ thống Petrolimex cả nước, với khoảng 2.400 cửa hàng, sẽ chỉ kinh doanh hai loại là xăng E5 và xăng RON 95.
Đối với những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, do điều kiện địa lý và đặc thù riêng, việc thực hiện có thể chậm hơn các khu vực trung tâm, song lộ trình vẫn đảm bảo kế hoạch đề ra.
Ông Phạm Đức Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam khẳng định, đối với hệ thống cửa hàng xăng dầu (CHXD) trực thuộc, tính đến ngày 10/11/2017, đã chuyển đổi khoảng 40% CHXD và mục tiêu chậm nhất đến ngày 25/12 sẽ ngừng bán xăng Ron 92.

Đối với hệ thống phân phối trung gian, Tập đoàn đã có thông báo đến khách hàng về Chủ trương của Chính phủ chấm dứt lưu thông xăng khoáng RON 92 và thay thế bằng xăng E5 từ ngày 01/01/2018 để khách hàng chủ động lập kế hoạch chuyển đổi và cần hỗ trợ (nếu có).
Về việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác phối trộn E5 của Petrolimex, ông Phạm Đức Thắng cho biết thêm, dự kiến nửa đầu năm 2018, Tập đoàn tiếp tục đầu tư thêm 02 điểm phối trộn E5 (inline) với công suất tương tự như 5 trạm hiện hữu tại địa bàn tỉnh Bình Định và Nghệ An; đồng thời, nâng cấp điểm phối trộn E5 tại kho của CHXD khu vực 5. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, công suất của điểm phối trộn E5 (inline) sẽ cung cấp E5 khoảng 1,8 triệu m3/năm (bình quân 150.000 m3/tháng).