Đây là lần đầu tiên các Bộ trưởng gặp nhau kể từ khi 12 nước ký kết Hiệp định TPP vào ngày 4 tháng 2 năm 2016 tại Úc len, Niu Di lân.
Tham gia cuộc họp có Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ốt-xtrây-lia Justin Brown, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại, Trưởng đoàn đàm phán Bru-nây Lim Jock Hoi, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Ca-na-đa Chrystia Freeland, Thứ trưởng Thương mại Chi-lê Andres Rebolledo, Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Hiroshi Oe, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Ma-lay-xi-a Mustapa Mohamed, Bộ trưởng Kinh tế Mê-xi-cô Ildefonso Guajardo, Bộ trưởng Thương mại Niu Di lân Todd McClay, Bộ trưởng Ngoại thương và Du lịch Pê-ru Magali Silva, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Xing-ga-po Lim Hng Kiang, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman, và Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam Trần Quốc Khánh.
Các Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu chung là củng cố và mở rộng các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa các nền kinh tế thành viên; nâng cao khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu; hỗ trợ tạo công ăn việc làm và cơ hội kinh tế mới; thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế; hỗ trợ đổi mới và giúp xóa đói giảm nghèo; và đảm bảo những lợi ích lớn nhất cho người dân các nước thành viên. Nhận thấy Hiệp định TPP sẽ liên kết các nước thành viên chiếm gần 40 phần trăm tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu và thúc đẩy các mục tiêu nói trên, các nước thành viên đang nỗ lực hoàn tất thủ tục trong nước để phê chuẩn Hiệp định.
TPP tạo ra một mô hình thương mại mới, hấp dẫn, tiêu chuẩn cao và cân bằng ở một trong những khu vực phát triển và năng động nhất thế giới. Chúng tôi nhận thấy các nước trong khu vực thể hiện mong muốn tham gia Hiệp định và các Bộ trưởng nhất trí sẽ tiếp tục làm việc trên bình diện song phương với các nền kinh tế có quan tâm để đảm bảo rằng các nền kinh tế này hiểu rõ các tiêu chuẩn và quy tắc đặt ra trong TPP và các yêu cầu mà các nền kinh tế đó cần phải đáp ứng nếu muốn tham gia sau khi hiệp định có hiệu lực.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương/Vụ Chính sách thương mại đa biên