Theo đó, ADC kết luận chấm dứt điều tra và không áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với Việt Nam.

1. Một số thông tin chung

- Ngày khởi xướng: 16 tháng 8 năm 2016.

- Giai đoạn điều tra phá giá và trợ cấp: 01 tháng 7 năm 2015 đến 30 tháng 6 năm 2016.

- Nước bị điều tra: Việt Nam, Malaysia.

- Các chương trình trợ cấp bị cáo buộc của Việt Nam: (i) thuế nhập khẩu ưu đãi (đối với tài sản cố định của các dự án đầu tư); (ii) ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; (iii) ưu đãi thuế đối với đất phi nông nghiệp.

2. Nội dung kết luận của ADC

(i) Chống trợ cấp

- Đối với Việt Nam, ADC kết luận rằng trong số 03 nhà sản xuất/xuất khẩu (SXXK) hợp tác của Việt Nam, có 01 nhà SXXK không nhận được trợ cấp từ 03 chương trình bị cáo buộc nêu trên, 02 nhà SXXK có nhận được trợ cấp, nhưng ở biên độ trợ cấp ở mức tối thiểu (<1%). Đối với các công ty không hợp tác, ADC xác định biên độ trợ cấp là 0,08%. Trên cơ sở biên độ trợ cấp cho các nhà SXXK Việt Nam đều ở mức tối thiểu, ADC đã thông báo chấm dứt vụ việc điều tra trợ cấp với Việt Nam.

- Đối với Malaysia, biên độ trợ cấp là 3,2%.

(ii) Chống bán phá giá

- Đối với Việt Nam: biên độ phá giá cho các nhà SXXK hợp tác là từ 7,7% đến 18%; biên độ phá giá cho các công ty không hợp tác là 34,9%.

- Đối với Malaysia: biên độ phá giá cho các công ty không hợp tác là 13,0%; đối với các công ty hợp tác của Malaysia được xác định không bán phá giá hoặc có biên độ phá giá tối thiểu. Do đó, ADC đã chấm dứt việc điều tra và không áp thuế chống bán phá giá với các công ty này.

Tải thông báo của Cơ quan điều tra Úc (tiếng Anh) tại đây.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Điện thoại: (04)222. 05012; Fax: (04)222.05003

Cục Quản lý cạnh tranh

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương