Kết thúc tháng 1/2016, thương mại giữa Việt Nam và Argentina đạt 121,6 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 33,5 triệu USD và nhập khẩu 88 triệu USD, số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam. Như vậy, trong tháng này Việt Nam đã nhập siêu từ thị trường Argentina 54,9 triệu USD.

Việt Nam xuất khẩu sang Argentina chủ yếu các mặt hàng như: cao su, hàng dệt may, giày dép, sản phẩm gốm sứ, nguyên phụ liệu dệt may da giày và vải mành vải kỹ thuật khác. Trong rổ hàng hóa xuất khẩu sang Argentina thời gian này, thì giày dép các loại là mặt hàng đạt kim ngạch lớn nhất, đạt 6,8 triệu USD, chiếm 20,3% tổng kim ngạch, kế đến là nguyên phụ liệu dệt may da giày, đạt 3,9 triệu USD.

Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Argentina các mặt hàng như thức ăn gia súc và nguyên liệu, ngô, dược phẩm, đậu tương… trong đó Việt Nam nhập chủ yếu mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu từ Argentina, với 75,5 triệu USD, chiếm 85,7% tổng kim ngạch, giảm 8,34% so với cùng kỳ. Kế đến là mặt hàng ngô, với 8 triệu USD, giảm 1,75%... Nhìn chung, trong thời gian này các mặt hàng nhập khẩu từ thị trường Argentina đều giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh nhất là mặt hàng gỗ và sản phẩm, kế đến là nguyên phụ liệu dệt, may da giày, dược phẩm, thức ăn gia súc và cuối cùng là ngô.

Tình hình nhập khẩu từ Argentina tháng 1/2016

ĐVT: USD

Mặt hàng

Tháng 1/2016

Tháng 1/2015

So sánh +/- (%)

Tổng

88.053.588

115.446.756

-23,73

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

75.534.643

82.409.357

-8,34

Ngô

8.017.516

8.160.428

-1,75

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

1.566.570

3.450.115

-54,59

Dược phẩm

920.189

1.511.026

-39,10

Gỗ và sản phẩm

221.166

704.309

-68,60

Đậu tương

116.400