Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, kết thúc tháng 1/2016, thương mại Việt Nam – Ba Lan đạt 64,6 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ba Lan đạt 49,1 triệu USD và nhập khẩu từ Ba Lan 15,5 triệu USD. Như vậy, Việt Nam đã xuất siêu sang Ba Lan 33,5 triệu USD.

Về xuất khẩu, Việt Nam xuất sang Ba Lan các mặt hàng như: cà phê, chè, thủy hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may, giày dép, sắt thép… trong nhóm hàng xuất khẩu sang Ba Lan thì máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt kim ngạch cao nhất, 6,5 triệu USD, chiếm 13,3% tổng kim ngạch, kế đến là hàng dệt may đạt 3,8 triệu USD và máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,2 triệu USD….

Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Ba Lan các mặt hàng sữa và sản phẩm sữa, dược phẩm, sản phẩm từ sắt thép…trong đó sữa và sản phẩm đạt kim ngạch cao nhất, 4,4 triệu USD, tăng 287,79% - đây cũng là mặt hàng có tốc độ trưởng mạnh so với cùng kỳ. Đứng thứ hai về kim ngạch là hàng dược phẩm, tuy nhiên tốc độ nhập khẩu mặt hàng này trong tháng lại giảm, giảm 25,22% tương ứng với 2,5 triệu USD; kế đến là hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, với 2,2 triệu USD, giảm 47,03% và hàng thủy sản 1,3 triệu USD, giảm 60,4%...

Tình hình nhập khẩu từ thị trường Balan tháng 1/2016

ĐVT: USD     

Mặt hàng

Tháng 1/2016

Tháng 1/2015

So sánh +/- (%)

Tổng

15.525.685

14.882.195

4,32

Sữa và sản phẩm sữa

4.436.394

1.144.021

287,79

Dược phẩm

2.553.953

3.415.110

-25,22

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

2.209.001

4.170.357

-47,03

Hàng thủy sản

1.378.777

3.481.698

-60,40

Chế phẩm thực phẩm khác

453.717

166.369

172,72

Sản phẩm từ sắt thép

185.440

230.582

-19,58

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

73.335

235.855

-68,91