Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 18 tháng 02 năm 2017 là: 68,065 USD/thùng xăng RON 92; 66,574 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 66,105 USD/thùng dầu hỏa; 322,682 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 135/BTC-QLG ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.830,50 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ khoản 1 Công văn số 172/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng biện pháp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 37/BTC-QLG ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở, Công văn số 135/BTC-QLG ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng như sau:

- Xăng khoáng: 300 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 569 đồng/lít);

- Xăng E5: 300 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 577 đồng/lít).

2. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

- Xăng RON 92: tăng 504 đồng/lít;

- Xăng E5: tăng 496 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: tăng 283 đồng/lít;

- Dầu hỏa: tăng 238 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 117 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng RON 92: không cao hơn 18.098 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 17.818 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.305 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 12.758 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.323 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2017.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2017.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2017, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*

(03/02/2017 - 17/02/2017) 

TT

Ngày

X92

Dầu hoả

DO 0,05

FO 3,5S

1

3/2/17

68.070

66.880

66.890

325.720

2

4/2/17

3

5/2/17

4

6/2/17

68.530

66.970

67.160

324.200

5

7/2/17

67.200

65.820

66.260

319.840

6

8/2/17

66.280

64.940

65.870

315.690

7

9/2/17

68.420

66.000

66.520

319.430

8

10/2/17

68.890

65.930

66.410

320.890

9

11/2/17

10

12/2/17

11

13/2/17

69.280

66.790

67.300

328.340

12

14/2/17

68.620

65.790

66.310

321.920

13

15/2/17

68.360

65.850

66.240

323.390

14

16/2/17

68.610

66.330

66.710

328.220

15

17/2/17

66.450

65.850

66.640

321.860

 

Bquân

68.065

66.105

66.574

322.682

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt’s (Platt Singapore).

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương