Đồng rupee đã tăng khoảng 5% so với đồng USD kể từ đầu năm đến nay, trong khi đó các lô hàng xuất khẩu gạo phi Basmati trong giai đoạn từ 4/2016-1/2017 đạt khoảng 5,21 triệu tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông BV Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ cho biết đồng rupee tăng cùng với giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) trong nước tăng làm cho giá thành gạo phi Basmati xuất khẩu, nhất là gạo trắng, đắt hơn sản phẩm cùng loại của Thái Lan, Việt Nam và Pakistan khoảng 10%.

Điều này sẽ ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ. Tuy nhiên, ông Rao cũng cho biết mặc dù đồng Rupee tăng giá và xuất khẩu gạo của Ấn Độ, đặc biệt ở khu vực miền Đông Ấn Độ đang gặp khó khăn trong khâu vận chuyển (thiếu phương tiện chuyên chở có mái che) nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo phi Basmati của Ấn Độ năm 2016-2017 vẫn có thể bằng mức xuất khẩu của năm ngoái, tức là khoảng 6 triệu tấn.

Theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ, kim ngạch xuất khẩu gạo tháng 12/2016 của nước này đạt kim ngạch 421,95 triệu USD, giảm 7,63% so với 456,78 triệu USD cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất khẩu gạo giai đoạn tháng 4 - 12/2016 đạt 4.026,81 triệu USD, giảm 10,68% so với 4.508,13 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu gạo 3 quý đầu năm tài chính 2016-17

(Đơn vị tính: triệu USD)

Chủng loại

12/2016

12/2015

Tăng/

giảm %

4-12/ 2016

4-12/ 2015

Tăng/

giảm %

Gạo Basmati

265,87

307,03

-13,40

2.291,63

2.728,61

-16,01

Gạo phi Basmati

156,08

149,75

4,23

1.735,18

1.779,52

-2,49

Tổng các loại gạo

421,95

456,78

-7,63

4.026,81

4.508,13

-10,68

Tổng XK

23,726.31

22,592.95

5.02

198,969.31

197,333.14

0.83

 Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương