XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Dầu - Hạt có dầu

[P2]Thắt chặt qui định trong ngành sản xuất dầu cọ tại châu Á

Vinanet -Lo ngại về sự tảy chay dầu cọ tại châu Á, Tổ chức về dầu cọ bền vững - Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), đã có động thái thắt chặt các tiêu chuẩn của họ trong đợt xem xét hàng năm vào tháng 11/2018. Những khuyến nghị không nên phá rừng, sử dụng than bùn hay bóc lột người lao động, đã trở thành qui định bắt buộc.

09:33 | 20/02/2019

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác