Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của tỉnh Hà Nam trong quá trình phát triển, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính, nổi bật là 10 cam kết với nhà đầu tư.

Nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng mong muốn Hà Nam là tỉnh đi đầu thực hiện thông điệp này của Chính phủ.

"Tỉnh cần xác định rõ đâu là trách nhiệm của chính quyền, của thị trường để chính quyền không làm những gì thị trường làm tốt, không quyết định, làm thay doanh nghiệp. Cái gì doanh nghiệp, xã hội làm được thì để doanh nghiệp, xã hội làm" - Thủ tướng nói

Muốn như vậy,  cần phải đổi mới quy hoạch, đoạn tuyệt với quy hoạch phi thị trường. Cần tích cực lắng nghe, đối thoại với nhà đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, loại bỏ các rào cản, khơi thông nguồn vốn. Hệ thống thu nhập, phản hồi thông tin phải hiệu quả hơn, dễ tiếp cận hơn với chi phí thấp hơn đối với cả chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng cho biết, trong thời gian tới, sẽ lập một website, qua đó, trực tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng sẽ cùng các chuyên gia có liên quan thu nhận, lắng nghe, điều chỉnh kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Thủ tướng cho rằng đầu tư nước ngoài là cần thiết nhưng chúng ta luôn chú trọng doanh nghiệp đầu tư trong nước, phải nuôi dưỡng, hỗ trợ như với đầu tư nước ngoài để doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân cũng như doanh nghiệp Nhà nước cùng nhau phối hợp, cùng nhau lớn mạnh. Doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực để hợp tác, liên kết với doanh nghiệp FDI tham gia, tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, cả tự nhiên và xã hội. Không phát triển kinh tế với bất cứ giá nào mà bỏ qua vấn đề môi trường. “Tôi yêu cầu tỉnh Hà Nam rà soát tất cả các dự án có liên quan ảnh hưởng đến môi trường để chấn chính kịp thời, không để dự án ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của người dân”, Thủ tướng yêu cầu.

Bên cạnh chú trọng sản xuất, cần nghiên cứu đẩy mạnh đầu tư một cách đồng bộ, cả vào các lĩnh vực khác như du lịch, dịch vụ, nguồn nhân lực.

“Một địa phương thành công khi thu hút được 3 nhân tố là doanh nghiệp tốt, người giỏi, người giàu. Nếu Hà Nam cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt thì giúp thu hút doanh nghiệp tốt và người giỏi đến kinh doanh và làm việc và nếu Hà Nam cải thiện môi trường sống tốt hơn sẽ giúp thu hút nhân tố thứ ba là người giàu”, Thủ tướng khẳng định.

Bên cạnh đó, phải tạo động lực để từng đơn vị, cán bộ phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Chống tệ nhũng nhiễu, quan liêu. Có cơ chế ghi nhận, khuyến khích kịp thời, thích đáng các cơ quan, cán bộ làm tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc phục vụ sự phát triển, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ở địa phương. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để Việt Nam nằm trong nhóm đầu của ASEAN; tạo mọi điều kiện, phân cấp, giao quyền mạnh mẽ hơn cho địa phương để chủ động trong quá trình phát triển. Và "coi thành công của nhà đầu tư là thành công của Chính phủ”.

Nguồn: Báo Công thương điện tử