Hôm nay (3/9), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ra công văn nhắc nhở lần 2 đối với 3 công ty về việc chậm nộp BCTC, gồm CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (MCK: JVC); CTCP Chứng khoán Ngân hàng NN&PT Nông thôn (MCK: AGR) và CTCP Luyện kim Phú Thịnh.

HOSE cho biết, đến hết ngày 1/9, Sở vấn chưa nhận được BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý I/2015 của JVC. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, JVC đã 3 lần vi phạm công bố thông tin. Nếu còn tiếp tục, HOSE sẽ xử lý vi phạm ở mức độ cao hơn.

Trong khi đó, lý do JVC xin hoãn công bố thông tin lần 1 là Ban điều hành mới đang trong quá trình chuyển giao và tích cực ổn định tình hình công ty. Do việc ổn định trong bộ máy điều hành cần một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa Công ty cũng gặp một số khó khăn trong quá trình thu thập hồ sơ chứng từ để lên số liệu BCTC.

Đối với AGR và PTK, HOSE nhắc nhở lần 2 vì đến hết ngày 31/8, Công ty vẫn chưa báo cáo lên Sở về các thông tin BCTC. HOSE yêu cầu 2 Công ty khẩn trương nộp BCTC soát xét bán niên 2015 và BCTC quý II Công ty mẹ - HN và giải trình nguyên nhân đầy đủ.

Lý do AGR đã đưa ra về việc nộp chậm BCTC kiểm toán bán niên 2015 là thời gian thực hiện kiểm toán BCTC bán niên, Công ty liên tục làm việc với 02 Đoàn kiểm tra là Kiểm toán Nhà nước và Đoàn kiểm tra của Agribank.

PTK ngoài việc chậm nộp BCTC quý II Công ty mẹ - HN còn từng bị nhắc nhở lần 2 chậm nộp Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015. 

Khổng Chiêm