Thời điểm bàn giao được xác định chậm nhất là trong quý 2/2016. Đây cũng được xác định là nhiệm vụ chủ đạo của VTC trong năm tới cùng với việc tiếp tục tái cơ cấu và chuẩn bị cho cổ phần hóa.

Theo báo cáo tổng kết của VTC, các chỉ tiêu đặt ra của đơn vị này đều được vượt kế hoạch và tăng trưởng cao so với năm 2014. Cụ thể, doanh thu của VTC đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 9% so năm 2014; lợi nhuận đạt 123 tỷ đồng, tăng 60%...

Trong năm 2015, VTC đã hoàn thành 2 dự án quan trọng là Hệ thống bảo mật truyền hình (ViCAS) và dự án Truyền hình trên nền IP… Tuy nhiên, đơn vị này còn một số tồn tại chưa dứt điểm như việc chia tách đài VTC còn chậm.

Bên cạnh việc dứt điểm chia tách đài VTC, năm 2016, Tổng Công ty VTC quyết tâm tăng trưởng cho cả ba mảng dịch vụ là nội dung số, dịch vụ truyền hình và dịch vụ viễn thông với mức doanh thu tăng trưởng 10%, lợi nhuận tăng 26% so với năm 2015.

VTC cũng dự kiến hoàn thành đề án cổ phần hóa trình Bộ Thông tin và Truyền thông vào quý 4/2016.../.

Theo Trung Hiền

Vietnam+