Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công vừa thông báo đã tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đường Biên Hòa (Mã: BHS - HoSE) từ 14,6% lên 27,64%.
Sở dĩ có sự thay đổi này là CTCP Đường Ninh Hòa (Mã: NHS - HoSE) thực hiện sáp nhập vào BHS.
Cùng với việc Thành Thành Công tăng tỷ lệ sở hữu, 2 người có liên quan là bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT và ông Thái Văn Chuyện - Tổng Giám đốc cũng nắm giữ 9,36% vốn điều lệ BHS.
Như vậy, Thành Thành Công và những người liên quan đang nắm giữ tổng cộng 45,65 triệu cổ phần BHS, tỷ lệ 37%. Ngày thay đổi sở hữu 3/12/2015.
Cũng từ việc sáp nhập NHS vào BHS, Công ty TNHH thương mại Đầu tư Thuận Thiên - 1 cổ đông lớn khác của BHS cũng gia tăng số lượng sở hữu từ 7 triệu đơn vị lên 10,08 triệu đơn vị, tương đương 8,18%. Ngày thay đổi sở hữu 4/12/2015.
Vào ngày 3/12, BHS niêm yết bổ sung thêm 60,35 triệu cổ phần để hoán đổi cổ phiếu NHS. Sau thay đổi niêm yết, vốn điều lệ BHS là 1.233,44 tỷ đồng.

Người Đồng Hành