Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (MWG) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 14/12/2015. Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 với Doanh thu và LNST lần lượt đạt 34.166 tỷ đồng và 1.388 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra năm 2015 (Doanh thu và LNST lần lượt 23.590 tỷ đồng và 886 tỷ đồng), kế hoạch đề xuất cho năm 2016 tăng trưởng vượt bậc.

Theo thông tin mới nhất, 10 tháng đầu năm, Thế giới di động ước đạt 846 tỷ đồng LNST, tương đương 95% kế hoạch đề ra cho cả năm.

Tốc độ mở siêu thị của Thế giới di động vẫn tiếp tục nhanh “ít ai bì kịp”, ước tính trong 10 tháng đầu năm, cứ 3 ngày công ty này mở 2 siêu thị trên cả nước.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của MWG cần được trình ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua.

Thế giới di động cũng vừa công bố phát hành gần 7 triệu cổ phiếu ESOP cho gần 900 cán bộ công nhân viên công ty. Tính theo thị giá tại thời điểm phát hành, số lượng cổ phiếu mà công ty phát hành có giá trị trên 500 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt nhưng cổ phiếu MWG vẫn giảm hơn 10% so với đầu năm
Hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt nhưng cổ phiếu MWG vẫn giảm hơn 10% so với đầu năm

Theo Đan Nguyên

Trí Thức Trẻ/HSX