Mặt hàng

Giá (đ)

Cà Mau

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

120.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

220.000

Coca Cola lon

180.000

7 Up lon (đ/thùng)

178.000

Cần Thơ

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

192.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

225.000

Coca Cola chai(đ/két)

95.000

7 Up lon (đ/thùng)

185.000

Bạc Liêu

Bia SG (loại 20chai)

185.000

Bia 333 Sài Gòn lon (đ/thùng)

230.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

202.500

7 Up lon (đ/thùng)

180.000

Rượu vang nội chai 650ml

45.000

Bình Dương

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két 24 chai)

135.000

Bia lon 333 Sài Gòn (đ/thùng)

220.000

Coca Cola chai (đ/két 24 chai)

68.000

7 Up lon (đ/thùng 24 lon)

170.000

Rượu vang nội đóng chai (đ/chai)

60.000

Đồng Nai

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

160.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

220.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

170.000

Rượu vang Đà Lạt (đ/chai 750ml)

85.000

Đồng Tháp

Bia hộp Sài Gòn (đ/thùng 24 hộp)

230.000

Coca Cola chai (đ/thùng)

180.000

7 Up lon (đ/thùng)

170.000

Long An

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

190.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

220.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

175.000

7 Up lon (đ/thùng)

160.000

Rượu nếp Gò Đen

30.000

An Giang

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

222.000

Bia lon Tiger

303.000

Bia Heineken(đ/thùng)

365.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

186.000

7 Up lon (đ/thùng)

175.000

Rượu vang nội chai 750ml (trắng)

82.500

Hậu Giang

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

150.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

228.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

180.000

7 Up lon (đ/thùng)

160.000

Rượu vang nội chai 14-16 độ (đ/chai)

82.400

Nguồn: VITIC