Đvt: Uscent/lb

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Oct'17

-

-

-

69,60*

69,60

Dec'17

68,91

69,00

68,91

68,97

68,89

Mar'18

68,37

68,37

68,31

68,31

68,26

May'18

-

-

-

68,75*

68,75

Jul'18

-

-

-

69,22*

69,22

Oct'18

-

-

-

68,17*

68,17

Dec'18

-

-

-

68,33*

68,33

Mar'19

-

-

-

68,77*

68,77

May'19

-

-

-

68,91*

68,91

Jul'19

-

-

-

69,11*

69,11

Oct'19

-

-

-

68,04*

68,04

Dec'19

-

-

-

67,58*

67,58

Mar'20

-

-

-

67,64*

67,64

May'20

-

-

-

67,64*

67,64

Jul'20

-

-

-

67,64*

67,64

Nguồn: Tradingcharts.com