Giá bột nhập khẩu ở Trung Quốc (Hai tuần một lần) - 14/04/2017
Giá tịnh, US$/tấn, CIF

Giá bột nội địa ở Trung Quốc (RMB - tiền Trung Quốc: nhân dân tệ) - 14/04/2017
Giá tịnh, RMB/tấn, tại kho người bán, gồm cả 17& VAT

Theo tài liệu của Công ty CP Giấy An Bình

Nguồn: vppa.vn