Đvt: USD/tấn

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Sep'16

3116

3116

3089

3095

3109

Dec'16

3113

3120

3076

3099

3113

Mar'17

3083

3090

3048

3069

3083

May'17

3067

3076

3037

3059

3070

Jul'17

3059

3066

3032

3050

3061

Sep'17

3054

3055

3028

3039

3052

Dec'17

3023

3033

3020

3026

3040

Mar'18

3014

3019

3014

3019

3031

May'18

-

3014

3014

3014

3026

Jul'18

-

3008

3008

3008

3020

Nguồn: Tradingcharts.com