Đvt: USD/tấn

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Dec'17

2043

2088

2022

2082

2037

Mar'18

2032

2079

2016

2074

2031

May'18

2047

2086

2026

2083

2041

Jul'18

2058

2095

2038

2093

2052

Sep'18

2062

2103

2062

2103

2063

Dec'18

2074

2114

2074

2114

2075

Mar'19

2089

2128

2089

2127

2090

May'19

2100

2136

2100

2136

2098

Jul'19

2108

2142

2108

2142

2104

Sep'19

2123

2153

2123

2153

2112

Nguồn: Tradingcharts.com