Loại cà phê

Giá

Cửa khẩu

Mã GH

Ca phe Robusta, sang 16. Dong bao day 60 kg/bao#&VN

TAN

1.810

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cà phê Trung Nguyên Gourment Blen (Loại 500 gam / bịch. HSD: 22/04/2017. Mới 100%)#&VN

KG

6

DINH VU NAM HAI

FOB

Cà PHÊ NHÂN CHƯA RANG, CHUA KHU CHAT CA PHE IN, CHUNG LOAI ROBUSTA , LOAI 1 ( 320 BAO, 01 CONT20')#&VN

TAN

2.668

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt cà phê khô. Tên khoa học(Coffea arabica). Hàng không thuộc danh mục Cites#&ID

KG

2,20

CANG XANH VIP

DAF

Cà phê sữa 3 trong 1 vàng ( 20g/24 gói/20 bịch/ thùng)

KG

4,74

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cà phê nhân ARABICA loại 1(chưa rang chưa khử cafein) #&VN

TAN

2.582,91

DINH VU NAM HAI

FOB

 Nguồn: Hải quan