Loại cà phê

Thị trường

Giá

Cà phê vối nhân xô

Lâm Đồng

37.700 đ/kg (bán buôn)

Cà phê vối nhân xô

Đắc Lắc

38.100 đ/kg (thu mua)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp