Loại cà phê

Thị trường

Giá

Cà phê vối nhân xô

Lâm Đồng

38.000 đ/kg (bán buôn)

Cà phê vối nhân xô

Đắc Lắc

38.600 đ/kg (thu mua)

Bộ Nông nghiệp