Tháng 3/2017

Giá chào bán

VND/kg

Us Cents/kg

SVR CV

58.328,25

256,61

SVR L

57.953,43

254,96

SVR 5

51.184,66

225,19

SVR GP

51.030,33

224,51

SVR 10

50.677,56

222,95

SVR 20

50.578,34

222,52

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD = 22.730 VND  (Vietcombank)

Giá chỉ mang tính chất tham khảo

Nguồn: Thị trường cao su