Tháng 3/2017

Giá chào bán

VND/kg

Us Cents/kg

SVR CV

60.740,90

268,88

SVR L

58.538,71

259,14

SVR 5

49.280,76

218,15

SVR GP

49.127,38

217,47

SVR 10

48.776,78

215,92

SVR 20

48.776,78

215,92

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD = 22.590 VND

(Vietcombank)

Giá chỉ mang tính chất tham khảo

Nguồn: Thị trường cao su