Tháng 3/2017

Giá chào bán

VND/kg

Us Cents/kg

SVR CV

58.747,49

257,78

SVR L

58.128,52

255,06

SVR 5

49.352,31

216,55

SVR GP

49.208,62

215,92

SVR 10

48.854,92

214,37

SVR 20

48.755,44

213,93

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD = 22.790 VND (Vietcombank)

Giá chỉ mang tính chất tham khảo

Nguồn: Thị trường cao su