Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G/H

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10, ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (33.33 KGS/ 1 BÀNH, 600 BALES/ CONTAINER 20'').&VN

TAN

1395

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 =6300 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1355

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR10, Hàng đóng gói đồng nhất 33.33kg/bành.Tổng cộng : 12600 bành&VN

TAN

1390

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&VN

TAN

1370

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 80 PALLET NHỰA ĐẾ GỖ BAO THƯỜNG)&VN

TAN

1696,984

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN

TAN

1608

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60&VN

TAN

1560

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50 &VN

TAN

1522,5

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35 KG ( QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1638,607

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT(TSNR) SVR CV 60 .Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN

TAN

1641,4

TNHH XNK TAY NAM

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1711,5

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 33.333 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1510

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN SVR 3L. HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1200 KGS/ KIỆN&VN

TAN

1535

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên được định chuẩn kỹ thuật SVR 3L. Hàng mới đồng nhất 100%. Bành 35kg. Tổng cộng 3600 bành.&VN

TAN

1564,96

KHO CONG TY TNHH CAO SU MINH TAN

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên)

TAN

1680

CTY SX XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1618,39

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 48 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO MỎNG)&VN

TAN

1646,984

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Nguồn: VITIC