Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã G.H

Cao su thiên nhiên SVR10=1260 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1310

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1520,5

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su thiên nhiên SVR10=6300 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1300

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1380

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10&VN

TAN

1350

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10(NATURAL RUBBER SVR 10) hàng đóng đồng nhất 35Kg/bành, tổng: 1.152 bành/32 pallet, đóng trong 02 cont 20',NW=40,320Kg, GW=43,200Kg&VN

TAN

1360

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1511

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 5S (0077-D).&VN

TAN

1677,439

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1710,94

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1709,94

CTY PHUC LONG ICD

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1641,488

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1843,87

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su Thiên Nhiên sơ chế ( đã định chuẩn kỹ thuật ) SVRCV60 Đóng đồng nhất 1.260kg/ kiện, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1660

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV 60 (CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT TSNR)&VN

TAN

1666,91

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tư nhiên đa định chuân ky thuât dang banh SVR CV60 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs) &VN

TAN

1630,764

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên)

TAN

1610

CTY SX XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 64 PALLETS = 80.64 TẤN = 4 x 20'&VN

TAN

1605

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L, Hàng đóng gói 33.333kg/bành: Tổng cộng : 1260 bành&VN

TAN

1470

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1575

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1600

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên RSS 3 ( Natural rubber RSS 3) , hàng đã được định hình kỹ thuật , đóng hàng đồng nhất 33.33 kgs/ bành, hàng SX tại VN , hàng mới 100%&VN

TAN

1510

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC