Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 10. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN

TAN

1462,7

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10, ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT, ĐÃ QUA SƠ CHẾ, ĐỰOC ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT TRONG 32 PALLET NHỰA (2 X 20)&VN

TAN

1425,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 6.300 bành, 33,33kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1295

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 20- hàng mới 100%&VN

KG

1,69

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 20 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 84 kiện = 3.024 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1360

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1470

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV . DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1632,7

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1655,1

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH (QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1676,7857

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1660

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1694,93

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1670,8599

TP.HCM ICD TRANSIMEX

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVRCV60, XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLETS.TỔNG CỘNG: 32 PALLETS = 40.32 TẤN = 2 x 20'&VN

TAN

1500

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 3L ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 80 kiện = 2.880 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1385

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 3L. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN

TAN

1548,5999

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên SVR 3L ( Natural rubber SVR 3L) hàng đã được định hình kỹ thuật , đóng hàng đồng nhất 33.33 kg/bành , hàng SX tại VN, hàng mới 100%&VN

TAN

1505

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR3L (Hàng đồng nhất 33.33 KGS / Bale). Hàng mới 100%&VN

TAN

1505

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su hỗn hợp SVR3L (hàng đồng nhất, 33.33kg/ bành), xuất xứ Việt Nam &VN

TAN

1370

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1200 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1560

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN SVR 3L. HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1260 KGS/ KIỆN&VN

TAN

1530

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC