Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (USD)

Thị trường

Cảng, cửa khẩu

PTTT

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%#&

TAN

1610,79

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 ( đã định chuẫn kỹ thuật), mới 100%#&VN

TAN

2310

Cambodia

TAN CANG HIEP PHUOC

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%#&

TAN

2269,55

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60#&VN

TAN

2490

Cambodia

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%#&

TAN

2306,14

Singapore

CANG ICD PHUOCLONG 3

FCA

Cao su thiên nhiên SVR CV60, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 35kg/bành, hàng mới 100%.#&VN

TAN

2590

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV50 bao day, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.#&VN

TAN

2200

France

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%#&

TAN

2259,1

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35KG(QUA SƠ CHẾ) LỌI SVR CV60#&VN

TAN

2700

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%#&

TAN

2546,9299

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%#&

TAN

2304,8899

Korea (Republic)

TP.HCM ICD TRANSIMEX

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 16 PALLETS = 19.2 TẤN = 1 x 20'#&VN

TAN

2370

United States of America

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) - SVR 3L, dạng khối (16 pallets). Xuất xứ: VIệt Nam. Hàng mới 100%.#&VN

TAN

2515

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam#&VN

TAN

2510

Ukraine

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 1.200 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam#&VN

TAN

2580

Malaysia

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L, 630 bành, NW= GW= 33.33 kgs/bành. Tổng cộng:NW= GW= 21 000kgs#&VN

TAN

2370

Thailand

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC