Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà thái nguyên (Trà móc câu) 100gr x 50 hộp. Hàng mới 100% SXVN&VN

BAO

62,18

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Trà Xanh Thái Nguyên50 x 3.5oz(100g)Phúc Long&VN

BAO

57

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Chè xanh đã sấy khô (43 kg/1 bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 380 bao.&VN

KG

6

CANG XANH VIP

FOB

Chè xanh Việt Nam 891 bao ( 35 kg/bao). Hàng mới 100%&VN

KG

1,7

GREEN PORT (HP)

FOB

CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 800 BAO (60KGS/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 02 CONTAINERS 40'HC.&VN

KG

1,175

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen do Việt Nam sản xuất BPS (đã qua chế biến) =480 bao Pe/pp (hàng đóng đồng nhất 45kg/bao)&VN

KG

1,18

DINH VU NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC