Loại chè

Thị trường

Giá

Chè xanh búp khô

Thái Nguyên

120.000 đ/kg (bán lẻ)

chè cành chất lượng cao

Thái Nguyên

220.000 đ/kg (bán lẻ)

Chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1)

Thái Nguyên

150.000 đ/kg (bán lẻ)

Chè búp tươi làm chè xanh loại 1

Lâm Đồng

7.000 đ/kg (bán buôn)

Chè búp tươi làm chè đen loại 1

Lâm Đồng

3.500 đ/kg (bán buôn)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp