Loại chè

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã GH

Chè xanh BT (35 kg/bao), hàng mới 100%#&VN

KG

$1,60

DINH VU NAM HAI

C&F

Chè đen BP(58Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

$1,60

DINH VU NAM HAI

CFR

Chè đen FBOP1R, MớI 100%

KG

$2,66

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Chè đen OP Std, 622 (đóng 36kg/bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)#&VN

KG

$1,50

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Chè đen Việt Nam BPS B (BULK), hàng mới 100%, #&VN

KG

$1,33

DINH VU NAM HAI

CIP

Chè đen do Việt Nam sản xuất BPS (đã qua chế biến) =480 bao Pe/pp (hàng đóng đồng nhất 45kg/bao)#&VN

KG

$1,14

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen STD5937 - BOPF , mới 100% (Hàng đóng đồng nhất 45 kg/bao)#&VN

KG

$1,12

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen OP, mới 100%

KG

$2,80

CANG XANH VIP

CFR

Nguồn: Hải quan