Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà xanh&

TUI

2

HO CHI MINH

FOB

Chè đen PF(56Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,47

NAM HAI

FOB

Chè đen OP Std 8452, HSD: 03/2021, hàng mới 100%&VN

KG

2,3

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF(58Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,47

DINH VU NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC