Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà xanh Thái Nguyên - (30 gói x 500gr)/thùng, mới 100%

BAO

110

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

bộ golf

BO

200

NULL

FOB

TRÀ SƠ CHẾ - TEA. Hàng không nhãn hiệu, mới 100%.&VN

KG

2.3914

CANG XANH VIP

FOB

Trà Sen Phúc Long (100gr/lon, 30 lon/thùng)&VN

BAO

71

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CHÈ XANH 9054 ( HÀNG MỚI 100% ĐÓNG 30KG/BAO)&VN

KG

2.8

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen PF(65Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1.55

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen Việt Nam STD.B222 Pekoe, hàng mới 100%, &VN

KG

2.9

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1.67

CANG XANH VIP

FOB

Nguồn: VITIC