Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G/H

Sản phẩm Vĩnh Tiến: Trà khổ qua túi lọc - (100 hộp x 40gr/hộp)/thùng, mới 100%

BAO

85

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Chè Xanh ( Dried Green Tea Leave )&VN

KG

2,61

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Chè xanh đã sấy khô. 442 bao, 35 kg/bao, Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%&VN

KG

2,0384

CANG DINH VU - HP

FOB

Chè den BP(56Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,62

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PF(60Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

CANG XANH VIP

FOB

Chè đen PD.Hàng đóng đồng nhất 64 kgs/bao. Hàng mới 100%

KG

1,66

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen Việt Nam STD.B222 Fekoe, hàng mới 100%, &VN

KG

2,9

DINH VU NAM HAI

FOB

CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 400 BAO (45KGS/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC.&VN

KG

1,9

CANG HAI AN

FOB

Nguồn: VITIC